1.Hệ thống Nhà kho chứa hàng – Nhà tiền chế - Nhà máy sản xuất Café của Doanh Nghiệp Café Minh Tiến

Tổng Giá trị hợp đồng: 15.000.000.000đ

Số lượng kho nhà xưởng:10

Tổng diện tích xây dựng:15.000m²

Khối lượng thép: 300.000 kg

Vị trí: Tại Sơn La; Quảng Trị; KCN Ngọc Hồi; CHDCND Lào..

2. Hệ thống Nhà kho chứa hàng – Nhà tiền chế - Nhà máy sản xuất Giày Adidas

Tổng Giá trị hợp đồng: 20.000.000 USD

Số lượng kho nhà xưởng:20

Tổng diện tích xây dựng:50.000m²

Khối lượng thép: 1300.000 kg

Vị trí: Vũng Tàu, Nha Trang

 

3. Hệ thống Nhà kho hàng ngoại quan – Nhà tiền chế 

Tổng Giá trị hợp đồng: 10.000.000.000 VNĐ

Số lượng kho nhà xưởng: 3

Tổng diện tích xây dựng: 8.000m²

Vị trí: Hải Phòng, Móng Cái

...................

0946470000
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Sale

Không sẵn có

Hết hàng